Aterbrinn Uf

8 kg Återbrinn briketter

Ett miljövänligt alternativ till traditionell ved. Briketterna består av återvunna restprodukter från skånska gårdar. Brikterna är pressade helt utan tillsatser med 150 kg/cm² tryck. 

Pris: 79 kr

Köp nu

Vi på Återbrinn samlar ihop restprodukter som kvarblivande pappersrens, spån och industrihampa från skånska gårdar och snickerier. Material som annars hade gått till spillo. Vår vision är att förvandla gårdagens rester, till morgondagens ved!

Materialet flisas, finfördelas och blandas ihop för att sedan genomgå en torkprocess. Det torra materialet trycks slutligen ihop till briketter, färdiga att återbrinnas!

Våra briketter har en lägre procenthalt fukt jämfört med exempelvis björk, ask eller ekved. Detta bidrar dels till en mer effektiv förbränning men även mindre aska och sot i din kamin.