iVolveConsulting

Lejonhjärta

Har ni en grupp som behöver hjälp med inlärning av dagens teknik ochsociala medier, men samtidigt vill göra det till ett roligt happening,så är paket ”Lejonhjärta” perfekt för er. Vi kommer gemensamt fram till pris.

Pris: 1234 kr

Köp nu

Lönneberga

Är du intresserad av ett flertal, regelbundna möten så är paket”Lönneberga” utmärkt för dig. Här skapas ett band mellan konsult ochsenior. Antal tillfällen och timmar kommer vi fram till tillsammans.

Pris: 300 kr

Köp nu

Långstrump

För de seniorer som vill testa om iVolve är något för dem är“Långstrump”-paketet perfekt. I “Långstrump”-paketet ingår ett möte därman antingen lär sig grundläggande kunskaper eller ett specifiktönskemål.

Pris: 300 kr

Köp nu

Vi minskar generations klyftor!

Vi är en konsultbyrå som hyr ut ungdomar till seniorboenden och privatpersoner för att hjälpa seniorerna förstå modern teknik och sociala medier för att bli mer självständiga efter pandemin, samt att kunna vara mer förberedda ifall läget skulle försämras. Det som lärs ut kan innefatta: facetime med barnbarnen, hur beställer man hem mat och hur laddar man ner en digital biobiljett. 

Ni kan nå oss på våra sociala kanaler och email:

Instagram: ivolveconsulting

FaceBook: iVolve Consulting Agency UF

Mail: [email protected]

Hemsida: www.ivolveconsulting.se